Suliffissat

Kommunimi atorfiit inuttassarsiuunneqartut uani takuneqarsinnaapput
Job
Immikkoortortami Aqutsisoq Qaqortoq

Qaqortumi innarluutilinnut suliassaqarfimmi immikkoortortami aqutsisoq

Qaqortumi immikkoortortami aqutsisutut atorfik Augustip aallaqqaataat 2017 aallanerfigalugu ,imaluunniit sukumiinerusumik isumatigiissuteqarnikkut inuttalerneqarnissaaminut piareersimassaaq.

26. juni 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Enæringsassistent

1 ERNÆRINGSASSISTENT-imik PISSARSIORPOQ

Piaartumik inuttassarsiorneqarpoq, 1. Juli 2017 imalt. isumaqatigiissuteqarnikut atorfinittussamik.
”Luuvikasik” suliffinnik aaqqissuussinermut tunngatillugu Kommune Kujallermi Narsami Inunnik isumaginninneq pillugu Immikkoortortaqarfimmut atavoq.

15. juni 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
NARSAMI UTOQQAAT ILLUAT ”Luuvikasik” IGAFFIUP NINGIUSSAANIK ERNÆRINGSASSISTENT-ITUT ILINNIARSIMASUMIK PISSARSIORPOQ

Piaartumik inuttassarsiorneqarpoq, 1. Juli 2017 imalt. isumaqatigiissuteqarnikut atorfinittussamik.
”Luuvikasik” suliffinnik aaqqissuussinermut tunngatillugu Kommune Kujallermi Narsami Inunnik isumaginninneq pillugu Immikkoortortaqarfimmut atavoq.

Utoqqaat Illuata Luuvikasiup immikkoortortarai paaqqutarinniffik, immikkoortortaq utoqqaat najugaqarfiat.

Atorfik inuttassarsiorneqartoq saniatigut aamma sulisut makkuupput: sundhedsassistentit, sundhedsmedhjælperit, sundheds- aamma socialhjælperit, igaffimmiut, pedel, errorsisarfimmiut aammalu ikiortit.

Avatangiisini nuannersuni sulinissaq neqeroorutigisinnaavarput, ”Luuvikasik.
Igaffimmi sulisut najugaqartunut 28-nut nerisassiortarpoq, saniatigullu illoqarfimmi pensionist-inut.

15. juni 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Utoqqaat illuat Luuvikasik 4 malunnik Peqqinnissamut ikiortinik ilinniarsimasunik pissarsiorpoq.

Sulilersussat 1. Juli 2017 sukumiinerusumilluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Utoqqaat illuat 1971-mi atulerpoq, aamma1980-mi paaqqutarinnittarfimmik ilaneqarluni allineqarpoq. Taamaalilluni maanna talulikkamik immikkoortoqarfeqarpoq ineqartunut 14-nut inissalimmik, utoqqaat illuat ”Luuvikasik 28-nik najugaqarfigineqarpoq.

Sulisut ukuupput: Sundhedsassistenti, peqqinnissamut ikiorti, sundheds- aamma socialhjælperi, igaffilerisut, pedeli, biilertartoq, errorsisartut ikiortillu.

15. juni 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Utoqqaat illuat ”Luuvikasik” Narsami ilinniarsimasunik 1-nik immikkoortortami aqutsisussarsiorpoq sundhedsassistent-itut ilinniagalinnik. ALLAGARSIUTEQQITAQ

Sulilersussaq 01. Juli 2017 sukumiinerusumilluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussaq.

Utoqqaat illuat 1971-mi atulerpoq, aamma1980-mi paaqqutarinnittarfimmik ilaneqarluni allineqarpoq. Taamaalilluni maanna talulikkamik immikkoortoqarfeqarpoq ineqartunut 14-nut inissalimmik, utoqqaat illuat ”Luuvikasik 28-nik najugaqarfigineqarpoq, ineeraq ataaseq qasuersaartarfittut atuuppoq.

Sulisut ukuupput: Sundhedsassistenti, peqqinnissamut ikiorti, sundheds- aamma socialhjælperi, igaffileri-sut, pedeli, biilertartoq, errorsisartut ikiortillu.

15. juni 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Immikkoortortami Aqutsisoq Nanortalik

Nanortalimmi innarluutilinnut suliassaqarfimmi
immikkoortortami aqutsisoq

Nanortalimmi immikkoortortami aqutsisutut atorfik ulloq juulip aallaqqaataat 2017 aallarnerfigalugu, imaluunniit sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut inuttalerneqarnissaminut piareersimassaaq.
Suliassaqarfik Kommune Kujalliup isumaginnittoqarfiata ataani inissisimavoq aaqqissuussaanikkullu najugaqarfinni sullivinnilu nakkutigisani innarluutilinnut ataqatigiissaarisup ataani inissisimalluni. Kingullertigut januaarip aallaqqaataanni 2017-imi Kommunalbestyrelsi aaqqissuussinermut pilersaarummik nutaamik akuersivoq, taamaattumillu qinnuteqartoq suliassaqarfimmi annertuumik ineriartortitseqataasinnaassaaq.

12. juni 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Atuarfimmi pisortaq, Narsap Atuarfia

Narsaq pinngortitamik kusanarluinnartumik avatangiiseqarpoq, pinngortitami pisuttuarnissamut, qaqqaliarnissamut kiisalu immakkut angalanissamut periarfissagissaarpoq. Narsap eqqaani savaateqarfiit arlallit inissisimapput, soorlumi aamma Kommune Kujalliup ilisarnaataani takuneqarsinnaasoq.

9. juni 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Utoqqaat illuat ”Luuvikasik” Narsami ilinniarsimasunik 1-nik immikkoortortami aqutsisussarsiorpoq sundhedsassistent-itut ilinniagalinnik. ALLAGARSIUTEQQITAQ

Sulilersussaq 01. Juli 2017 sukumiinerusumilluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussaq.

Utoqqaat illuat 1971-mi atulerpoq, aamma1980-mi paaqqutarinnittarfimmik ilaneqarluni allineqarpoq. Taamaalilluni maanna talulikkamik immikkoortoqarfeqarpoq ineqartunut 14-nut inissalimmik, utoqqaat illuat ”Luuvikasik 28-nik najugaqarfigineqarpoq, ineeraq ataaseq qasuersaartarfittut atuuppoq.

Sulisut ukuupput: Sundhedsassistenti, peqqinnissamut ikiorti, sundheds- aamma socialhjælperi, igaffileri-sut, pedeli, biilertartoq, errorsisartut ikiortillu.

6. juni 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Kommune Kujalleq Nanortallip Atuarfianut, Nanortalimmiittumut, atuarfimmi pisortap tul-lianik pissarsiorpoq.

Tullersortimik nutaamik 1. August 2017 atorfinittussamik pissarsiorpugut.

Nanortallip Atuarfia ilaatigut ukioqatigiiaat marlukkaarlugit ingerlasuuvoq Nanortalimmi ali-anaatsorsuarmi avatangiiseqarluni Kujataaniittoq.
Atuarfik 190-t missaani atuartoqarpoq 25-illu missaani atuartitsisoqarluni. Atuarfik pingasoqiusan-ngorlugu immikkoortortaligaavoq, Nukarliit – (1.-3.klassit), Akulliit – (4.-7.klassit), Angajulliillu (8.-10.klassit). Immikkoortut tamarmik aqutsisoqarput, atuarfiup pisortaa tullersortaalu peqatigalugit atuarfimmi pisortaaqataasut.

6. juni 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Perorsaasoq

Perorsaasutut ilinniarsimasumik Narsami amigaateqarpugut. Illit Perorsaasutut ilinniarsimaguit allamillu misilittaarusullutit nutaaliorusussuseqaruillu taava illerpiaq amigaatigaatsigit.

Meeqqerivik akuleriinnut naatsersuussaq “Viivi” perorsaasunik ilinniarsimasunik 1-nik pissarsiorpoq. Sulilersussat 7. juni 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

31. maj 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Isumaginninnermut pisortassarsiorpoq

Inunnik isumaginnittoqarfimmi pisortatut atorfik piffissap qanittup ingerlanerani inuttalerneqassasoq naatsorsuutigineqarpoq.

Atorfimmi Kommune Kujalleq sullinneqassaaq atorfillu Qaqortumi inissisimalluni.

Qullersaq qaninnerpaaq tassaavoq kommunip pisortaanera.

24. maj 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Nanortalimmi angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarnermi ataqatigiissaarisutut atorfik

Nanortalimmi angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarnermi ataqatigiissaarisutut atorfik 1.juni 2017 imaluunniit isumaqatigiissusiornikkut inuttassarsiorparput.

22. maj 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Narsami innarluutillit immikkoortortaqarfianni pisortaq

Narsami immikkoortortaqarfimmi pisortatut atorfik juunip aallaqqaataanniit 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut inuttassarsiuunneqarpoq. Sullivik Kommune Kujallermi Inunnik Isumaginnittoqarfiup ataani inissisimavoq, immikkoortortarlu aaqqissuussaanikkut ineqarnikkut sullivinnilu illersugaasuni innarluutilinnut ataqatigiissaarisup ataani inissisimalluni. Ungasinngitsukkut Kommunealbestyrelsip aaqqissuussaaneq nutaaq akuersissutiginikuuaa, atuutilertoq 1 januar 2017, taamaammat Kommune Kujalleq tamaat isigalugu periarfissaqarluarpoq suliassaqarfiup qaffasissumik pitsaassusilerneqarnissaanut siunniuteqaqataanissaq.

22. maj 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Perorsaasoq

Perorsaasutut ilinniarsimasumik Narsami amigaateqarpugut. Illit Perorsaasutut ilinniarsimaguit allamillu misilittaarusullutit nutaaliorusussuseqaruillu taava illerpiaq amigaatigaatsigit.

Meeqqerivik akuleriinnut naatsersuussaq “Viivi” perorsaasunik ilinniarsimasunik 1-nik pissarsiorpoq. Sulilersussat 15. Maj 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

10. maj 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Suliami pisortaq

Meeqqanut inuusuttunullu tunngasuni suliami pisortaq:

Kommune Kujalleq meeqqanut inuusuttunullu tunngasuni suliami pisortamik pimoorussisumik pissarsiorpoq, juunip aallaqqaataanni 2017-imi imaluunniit sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

8. maj 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Utoqqarnik sullissivik Ajarsivasik aqutsisussaanik

Utoqqarnik sullissivik Ajarsivasik peqqissaasumut ikiortitut imaluunniit assingusumik ilinniarsimasumik paaqqutarinniffik Ivik immikkoortortaqarfiup aqutsisussaanik pissarsiorpoq.

Ulloq 15. maj 2017 imaluunniit piaartumik sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersinnaasumik.

5. maj 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Narsami utoqqaat illuanni Luuivikasimmi aqutsisoq

Kommune Kujalleq Luuivikasimmut pisortamik maajip aallaqqaataanni 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit aallartissinnaasumik pissarsiorpoq.

1. maj 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Timimik Sungiusaasoq

Kommune Kujalleq Qaqortumi aallaaveqartussamik pillorissaasussarsiorpoq:

Kalaallit Nunaata kommunit kujallerpaanni pissanganarluinnartumik suliamut inuttullu ineriartorfigissaarluartumut pillorissaasutut sulerusuppit?

Kommune Kujalleq pillorissaasussarsiorpoq isumaginnittoqarfimmi atorfinittussamik sulilertussamillu juulip aallaqqaataanniit imaluunniit sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut.

28. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Inuusuttunut siunnersorti


Nanortalimmi Ilaqutariit Illuat inuusuttunut siunnersortimik pissarsiorpoq

Nanortalimmi Ilaqutariit Illuat 01. maj 2017 imaluunniit sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut inuusuttunut siunnersortitut atorfinittussamik pissarsiorpoq.

27. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Angajoqqaanut siunnersorti

Angajoqqaarsianut siunnersorti Qaqortumi:

Kommune Kujalleq Qaqortumi immikkoortortatsinni sulisunik pikkorissumik tunniusimalluartumillu 01. Maj 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik sulisussarsiorpoq.

27. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Isumaginninnermi Ikiortitut, Socialassistent-isut imaluunniit Perorsaasutut ilinniarsimasumik

Kommune Kujalleq-mi Narsarsuaq Meeqqerivimmi akuleriinni ”Orpinnguaq”-mi Isumaginninnermi Ikiortitut, Socialassistent-isut imaluunniit Perorsaasutut ilinniarsimasumik pisortassarsiorpoq.

Illit meeqqerinermi ilinniarsimaguit allamillu misilittaarusullutit nutaaliorusussuseqaruillu taava illerpiaq amigaatigaatsigit. atorfinittussaq 01. maj 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinitsinneqassaaq.

26. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Tarnip pissusaanik ilisimasalinnik

Qaqortumi Ilaqutariinnut Sullissivimmut tarnip pissusaanik ilisimasalinnik pissarsiorpoq

Tarnip pissusaanik ilisimasalittut ilinniagaqarpit? Inuttut nukittullutillu, nuannaartuullutillu eqeersimaartuuit? Kommune Kujallermi meeqqanik inuusuttunillu taakkulu ilaqutaannik sullissinissannut sapiissuseqarpit - atorfik Qaqortumi inissisimavoq angalaqatigiinnullu attuumassuteqarlutit Kujataata sinnerata misissornissaanut sapiissuseqarpit? Taamaappat soqutiginartumik ilinnut atorfiuteqarpugut, ulloq 01. maj 2017 imaluunniit tamatuma kinguninnguaniit aallarnerlugu atorfinissinnaallutit.

26. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Immikkoortortami Pisortaq

Utoqqaat illuat ”Luuvikasik” Narsami ilinniarsimasunik 1-nik immikkoortortami
aqutsisussarsiorpoq sundhedsassistent-itut ilinniagalinnik.
ALLAGARSIUTEQQITAQ

Sulilersussaq 01. Maj 2017 sukumiinerusumilluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussaq.

24. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Peqqinnissamut Ikiorti

Utoqqaat illuat Luuvikasik 4-manik Peqqinnissamut ikiortinik ilinniarsimasunik pissarsiorpoq.
ALLAGARSIUTEQQITAQ

Sulilersussat 1. Maj 2017 sukumiinerusumilluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

24. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Isumaginninnermi ikiorti

Meeqqerivik ”Inneriilat” Isumaginninnermik ikiortimik pissarsiorpoq

Inneriilat 01. maj 2017 isumaqatiginnikkulluunniit sulilersussamik Isumaginninnermut ikiortimik pissarsiorpoq.

24. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Isumaginninnermi Ikiorti

Meeqqerivik ”Inneriilat” Isumaginninnermi Ikiortimik Pissarsiorpoq:

Inneriilat 01. maj 2017 isumaqatiginnikkulluunniit sulilersussamik Isumaginninnermut ikiortimik pissarsiorpoq.

24. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Igaffimmi aqutsisoq

NARSAMI UTOQQAAT ILLUAT ”Luuvikasik”
IGAFFIUP NINGIUSSAANIK ERNÆRINGSASSISTENT-ITUT
ILINNIARSIMASUMIK
PISSARSIORPOQ

Piaartumik inuttassarsiorneqarpoq, 1. Maj 2017 imalt. isumaqatigiissuteqarnikut atorfinittussamik.
”Luuvikasik” suliffinnik aaqqissuussinermut tunngatillugu Kommune Kujallermi Narsami Inunnik isumaginninneq pillugu Immikkoortortaqarfimmut atavoq.

24. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Oqalunnermik Sungiusaasoq

Misi Kujalleq oqalunnermik sungiusaasumik pissarsiorpoq.

Kommune Kujallermi oqalunnermik sungiusaasutut atorfik inuttassarsiorpaa. Ulloq atorfiniffissaq tassaavoq 1. maj 2017, Misi Kujalleq Qaqortumiittoq suliffiussalluni.
Misi Kujalleq ima sulisoqarnermigut inissimasussatut aaqqitaavoq: Tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalin-nut pisortaq, tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalik, oqalunnermik sungiusaasoq, immikkut atuartitsinermut siunnersorti kiisalu allaffimmioq.

21. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Ilaqutariinnik siunnersuisartumik

Inunnik Isumaginnittoqarfik Nanortalimmi Ilaqutariit Illuanni ilaqutariinnik siunnersuisartumik pissarsiorpoq.

Perorsaasutut assingusumilluunniit ilinniarsimasuuit? Aalajaatsuuit? Ammasuuit? Aammalu eqeersimaartuuit? Suleqatigiit akornanni sulisinnaavit? Eqinnaatsuuillu?

Taamaappat unammillernartumik ilinnut atorfiuteqarpugut, ulloq 01. maj 2017 imaluunniit Isumaqatigiinnikkulluunniit. Atorfik Nanortalimmi Ilaqutariit Illuanni inissisimavoq, ilaqutariinnik sullissivimmi Qaqortumiittumi aqutsisoq qullersarissallugu.

21. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Atuartitsinermut siunnersorti

Misi Kujalleq atuartitsinermut siunnersortimik pissarsiorpoq

Kommune Kujallermi immikkut atuartitsinermut siunnersortitut atorfik inuttassarsiorpaa. Ulloq atorfiniffissaq tassaavoq 1. maj 2017, Misi Kujalleq Qaqortumiittoq suliffiussalluni.

21. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Isumaginninnermi Ikiorti

Meeqqerivik ”Aqqalu” Isumaginninnermi Ikiortimik Pissarsiorpoq:
ALLAGARSIOTEQQITAQ

Ulloq 01. maj 2017 isumaqatiginnikkulluunniit.

18. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Perorsaasoq

Kommune Kujalleq
Perorsaasussarsiorpoq:

Kommune Kujalleq-mi Qaqortumi Meeqqerivimmi “Aqqalu”-mi perorsaasutut ilinniarsimasumik pissarsiorpoq sulilersussaq 01. Maj 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

18. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Fuldmægtig-mik

KOMMUNE KUJALLEQ Pissarsiorpoq Utaqqiisaagallartumik Narsami Luuvikasik-mi fuldmægtigissarsiorpoq Akunnermusialimmik

Narsami utoqqaat illuanni "Luuvikasik-mi" fuldmægtigitut atorfik 18. April 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut paarlattaasusaarsiorpoq.

14. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Avatangiisinik sullissisoq

Avatangiisinik sullissisoq - qitornartaarsimalluni sulinngiffeqarnermi sinniisuuffissaq

Kommune Kujalleq eqeersimaartumik kiffartuussilluarsinnaasumillu avatangiisinut tunngasunik suliaqarsinnaasumik, qitornartaarsimalluni sulinngiffeqarnermi sinniisussamik pissarsiorpoq. Atorfik maajip aallaqqaataa 2017 aallarnerfigalugu inuttalerneqassaaq imaluunniit siusinnerusukkut.
Sinniisuuffik oktobari 2017-ip tungaanut atuutissaaq.

13. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Angalaarluni Pinaveersaartitsisoq

Qaqortoq Neriusaami angalaarluni pinaveersaartitsisumik
ataatsimik pissarsiorpoq

Qaqortumi isumaginnittoqarfik angalaarluni pinaveersaartitsisartumik ataatsimik, 15. april 2017 aallarnerlugu atorfinissinnaasumik isumaqatigiissusiornikkulluunniit sulilersinnaasumik sulisussarsiorpoq.

12. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Allatsi

Qaqortumi isumaginnittoqarfik isumaginninnermi pisortamut allatsissarsiorpoq
ALLAGARSIUTEQQITAQ

Ataatsikkut sorpassuit suliaralugit nuannaraagit ataatsimullu isiginnissinnaavit, taamaassimappat suliffissaqartippatsigit.
Kommune Kujallermi Isumaginnittoqarfik allatsitut atorfimmut inuttassarsiuivoq, maajip aallaqqaataa 2017 aallarnerfigalugu isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit.

12. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Nerisassiornermi Ikiorti

QAQORTOQ- MI ERNÆRINGSASSISTENT/KØKKENASSISTENT
ILINNIARSIMASUNIK PISSARSIORPOQ
ALLAGARSIUTEQQITAQ

Meeqqerivik “Aqqalu” ernæringsassistemt/køkkenassistentimik ilinniarsimasumik pissarsiorpoq. Illit ilinniarsimaguit allamillu misilittaarusullutit taava illerpiaq amigaatigaatsigit. Sulilersussat 15. april 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

10. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Tullersorti

Kommune Kujalleq Qaqortoq Meeqqerivimmi “Angaju”-mi perorsaasutut ilinniarsimasunik tullersortissamik pissarsiorpugut.

Perorsaasutut tullersortitut ilinniarsimasumik Qaqortumi amigaateqarpugut sulilersussaq 01. Maj 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

4. april 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Katersugaasivimmi ikiorti

Katersugaasivimmi ikiorti

Suleqatiga pikkorissoq allamut nuuttussanngormat suleqatissarsiorpunga – illiua?

29. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Naatsorsuuserivimmi overassistenti

Qaqortumi naatsorsuuserivimmi overassistenti - Aningasaqarnermut immikkoortortaqarfik

Aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmi (Naatsorsuuerivimmi / regnskabsafdelingimi) Apriilip ulluisa aallaqqaataanni atorfinitussamik overassistentissarsiorpugut, imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

29. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
INATSISILERITOOQ

INATSISILERITUUNNGORLAAMUT PERIARFISSATSIALAK

Kommune Kujalleq inatsisilerituutut kandidatimik pissarsiorpoq piaarnerpaamik atorfinissinnaasumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit.

29. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Isumaginninnermi Ikiorti

Meeqqerivik ”Aqqalu” Isumaginninnermi ikiortimik pissarsiorpoq:

ulloq 01. april 2017 isumaqatiginnikkulluunniit.

29. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Oqalutsi nutserisoq

Kommunii pisunut malinnaajuarfiusumik pingaarutilimmillu atorfeqarusuppit? Taamaappat taava Kommune Kujallermi oqalutsinngornissannut piukkunnarputit.
Kommune Kujalleq Qaqortumi oqalutsisut nutserisutullu atorfik inuttassarsiorneqarpoq aprilip ulluisa aallaqqaataani 2017 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinitsinneqartussanik.

27. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Perorsaasoq

Kommune Kujalleq ISUMAGINNINNERMI PERORSAASUMIK pissarsiorpoq, najugaqatigiiffimmut Ullut-mut - Innuttaasunut tarnimikkut napparsimasunut najugaqatigiiffik illersugaq:

Nanortalimmi najugaqatigiiffik isumaginninnermi perorsaasumik pissarsiorpoq majip aallaqqaataa 2017 aallarnerfigalugu, imaluunniit qanimut isumaqatigiissuteqarnikkut.

24. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Ilaqutariit Sullissivianni Pisortaq

Kommune Kujalleq Qaqortumi Ilaqutariinnit Sullissivimmut pisortassarsiorpoq:
ALLAGARSIUTEQQITAQ

Qaqortumi Ilaqutariinnit Sullissivik pisortassarsiorpoq aprilip ulluisa aallaqqaataani 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

23. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Tullersorti

Kommune Kujalleq Qaqortoq Meeqqerivimmi “Inneriilat”-ni perorsaasutut ilinniarsimasunik tullersortissamik pissarsiorpugut.

Perorsaasutut tullersortitut ilinniarsimasumik Qaqortumi amigaateqarpugut sulilersussaq 01. maj 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

23. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Immikkoortortami Aqutsisoq

Utoqqarnik sullissivik Ajarsivasik peqqissaasumut assistent-itut ilinniarsimasumik paaqqutarinniffik Ivik immikkoortortaqarfiup aqutsisussaanik pissarsiorpoq.

Ulloq 01. april 2017 imaluunniit sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersinnaasumik.

23. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Isumaginninnermi Ikiorti

Meeqqerivik ”Angaju” Pissarsiorpoq: Isumaginninnermik Ikiorti

Ulloq 01. april 2017, imaluunniit isumaqatiginnikkulluunniit.

23. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Peqqissaanermi Ikiorti

Utoqqarnik sullissivik Ajarsivasik Peqqissaanermi Ikiorti immikkoortortami Ivik-mi ilinniarsimasumik pissarsiorpoq.

Ulloq 01. april 2017 imaluunniit sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut sulilersinnaasumik.

23. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Peqqinnissamut Ikiortit sisamat

Utoqqaat illuat Luuvikasik 4 malunnik Peqqinnissamut ikiortinik ilinniarsimasunik pissarsiorpoq.

Sulilersussat 01. April 2017 sukumiinerusumilluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

23. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Igaffimmi Ikiorti (Enæringsassistent)

NARSAMI UTOQQAAT ILLUAT ”Luuvikasik” ERNÆRINGSASSISTENT PISSARSIORPOQ

Piaartumik inuttassarsiorneqarpoq, 01. April 2017 imalt. isumaqatigiissuteqarnikut atorfinittussamik. ”Luuvikasik” suliffinnik aaqqissuussinermut tunngatillugu Kommune Kujallermi Narsami Inunnik isumaginninneq pillugu Immikkoortortaqarfimmut atavoq.

23. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Pisortap tullia

Pisortap tullersortaatut Utoqqaat Illuanni ”Ajarsivasimmi” Qaqortoq

Kommune Kujalleq Pisortap tullersortaatut Utoqqaat Illuanni ”Ajarsivasik”-imi 01. maj 2015 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik pissarsiorpoq.

22. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Allatsi

Qaqortumi isumaginnittoqarfik isumaginninnermi pisortamut allatsissarsiorpoq
ALLAGARSIUTEQQITAQ

Ataatsikkut sorpassuit suliaralugit nuannaraagit ataatsimullu isiginnissinnaavit, taamaassimappat suliffissaqartippatsigit.
Kommune Kujallermi Isumaginnittoqarfik allatsitut atorfimmut inuttassarsiuivoq, maajip aallaqqaataa 2017 aallarnerfigalugu isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit.

22. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Ilinniartitsisussarsiorneq

Kommunimi atuarfinnut pingasunut assigiinngitsunut ilinniartitsisunik pissarsiorpugut.
Nanortallip Atuarfia, Nanortalik
Tasersuup Atuarfia, Qaqortoq
Narsap Atuarfia, Narsaq

20. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Perorsaasumik imaluunniit Socialassistent

Kommune Kujalleq
Perorsaasussarsiorpoq Imaluunniit Socialassistent:

Kommune Kujalleq-mi Narsami Meeqqerivimmi “Narsarmiutaq”-mi perorsaasutut imaluunniit socialassistent-inik ilinniarsimasumik pissarsiorpoq sulilersussaq 01. April 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

20. marts 2017
Atorfimmut tunngasoq takuuk